9%OFF

Tượng Đầu Phật Trắng Men Rạn


Tượng đầu Phật chất lượng xuất khẩu, sản phẩm uy tín được sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm có chiều cao 15cm, đường kính khoảng 10cm.


109.000 99.000

Product price
Lựa chọn thêm:
Tổng giá:
Số lượng:

Được sản xuất tại Vĩnh Long với những chất liệu cao cấp, sản phẩm Tượng Đầu Phật Trắng Men Rạn được xuất khẩu sang các nước châu Âu.

Tượng đầu Phật chất lượng xuất khẩu, sản phẩm uy tín được sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm có chiều cao 15cm, đường kính khoảng 10cm.

Sản phẩm khác

EV SSL