Để mua sản phẩm trên XucXic, Quý Khách cần đăng ký tài khoản hoặc sử dụng tài khoản sẵn có trên Facebook/Twitter/Paypal … Việc đăng ký rất tiện dụng, nhanh chóng và bảo mật.

Ở góc trên bên phải của Trang Chủ, Quý Khách bấm vào Đăng Ký nếu chưa có tài khoản (khách hàng mới) hoặc bấm vào Đăng Nhập nếu đã có tài khoản (khách hàng cũ).

đăng ký XucXic

Sau đó, Quý Khách tiếp tục đăng nhập bằng thông tin của mình hoặc đăng ký tài khoản mới theo hướng dẫn sau:

Đăng ký XucXic

Quý Khách có thể dùng email hoặc tài khoản mạng xã hội để đăng ký/nhập

Nếu quý khách đăng ký tài khoản mới bằng email, XucXic sẽ gửi thư email chào mừng với các thông tin đăng nhập và mật khẩu.

Sau khi đăng nhập, thông tin của Quý Khách hiển thị như sau và đã có thể bắt đầu mua sắm:

screen-shot-2016-11-28-at-3-45-34-pm

Để Đăng Xuất khỏi tài khoản hiện tại, Quý Khách đơn giảm bấm vào nút Đăng xuất.