Chính sách bảo hành

XucXic

I. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

1. Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó hội đủ các điều kiện sau:

 • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất
 • Còn trong thời hạn bảo hành
 • Còn giữ hóa đơn mua hàng tại XucXic (email hoặc giấy đều được)
 • Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không chấp vá, bôi xóa, sửa chữa.
 • Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: sản phẩm, tên khách hàng, địa chỉ, ngày mua

2. Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:

 • Vi phạm một trong những điều kiện bảo hành miễn phí ở mục 1.
 • Thông tin sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.
 • Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của XucXic
 • Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

II. THỜI HẠN BẢO HÀNH:

Thời hạn bảo hành là 1 năm, được tính kể từ ngày mua hàng.

III. ĐIỀU KIỆN ĐỔI TRẢ MIỄN PHÍ

 • Trong thời hạn là 30 ngày từ ngày mua sản phẩm
 • Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có)

Với tất cả các sản phẩm bảo hành hay đổi trả, Quý Khách vui lòng liên hệ XucXic trước và gửi sản phẩm về trung tâm bảo hành theo hướng dẫn.

Shopping Cart